Ziektebeleid

Ziektebeleid

Ik ben ziek! Mag ik nu naar Het Boerderijtje komen?

Een ziek kind is het liefste thuis. Het begrip ziek is echter voor iedereen anders. Om zoveel mogelijk duidelijkheid te verschaffen over ons ziektebeleid treft u hieronder een aantal regels aan die wij bij Het Boerderijtje hanteren.

Wanneer de temperatuur van uw kind 38,5°C of hoger is, wordt u telefonisch op de hoogte gebracht door ons. Hierna zal de pedagogisch medewerkster samen met u bepalen of uw kind moet worden opgehaald of niet. Een kind moet het aankunnen om in de groep mee te draaien. Sommige kinderen lopen met koorts nog vrolijk rond.

Wij vragen u uw kind sowieso op te halen wanneer:

 • uw kind te ziek is om aan het dagprogramma deel te nemen.
 • de verzorging te intensief is voor onze pedagogisch medewerksters.
 • het de gezondheid van andere kinderen in gevaar brengt.

Als uw kind niet lekker is als het wordt gebracht willen wij dat graag weten. Onze pedagogisch medewerksters houden uw kind dan extra in de gaten.

Het is niet de bedoeling om uw kind een paracetamol/zetpil te geven als het die dag naar onze kinderopvang komt. Als de paracetamol/zetpil uitgewerkt is kan de koorts omhoog schieten en een koortsstuip veroorzaken. Wij kunnen daar geen verantwoordelijkheid voor nemen. De pedagogisch medewerkers van Het Boerderijtje geven om die reden ook geen paracetamol/zetpil aan uw kind.

Voor kinderziektes (waterpokken uitgezonderd) en of andere besmettelijke ziekten hanteren wij bij Het Boerderijtje de richtlijnen van de GGD. Vraag bij twijfel over een besmettelijke ziekte altijd aan de pedagogisch medewerkers of u uw kind bij Het Boerderijtje mag brengen of niet.

Waterpokken

Wanneer de blaasjes ingedroogd zijn mogen kinderen met waterpokken naar Het Boerderijtje komen. Besmetting vindt plaats voordat de blaasjes ontstaan maar ook door het vocht dat uit de blaasjes komt. Doordat kinderen zich niet bewust zijn van het besmettingsgevaar van het vocht, kunnen andere kinderen nog steeds besmet worden. Daarom is ervoor gekozen om kinderen niet toe te laten totdat de blaasjes ingedroogd zijn, dit ook vanwege het feit dat wij werken met zeer jonge kinderen.

Krentenbaard

Bij krentenbaard hanteren wij de regels van de GGD, met als kanttekening: Krentenbaard is besmettelijk tot 2 dagen na het starten van een antibioticabehandeling en/of totdat de blaasjes zijn opgedroogd.

Medicijnverklaring

Moet uw kind op doktersvoorschrift medicijnen gebruiken? Neemt u dan de medicijnen (in de originele verpakking) mee en bespreek de toedieningsinstructie met de pedagogisch medewerker. De pedagogische medeweker heeft voor het mogen toedienen van de medicatie van u een medicijnverklaring nodig. Deze vindt u in uw KOVnet- ouderapp onder het kopje documenten. U kunt een medicijnverklaring thuis invullen of bij Kinderdagverblijf Het Boerderijtje vragen naar dit formulier.

Hoe wordt u geïnformeerd?

Wij informeren alle ouders, middels een algemene mail en informatiebrieven op de deur in de hal, als de volgende aandoeningen zich binnen onze kinderopvang voordoen:

 • Hoofdluis
 • Hand-voet-mondziekte
 • Waterpokken ( i.v.m. risico’s zwangere vrouwen)
 • Krentenbaard
 • Rode hond (i.v.m. risico’s zwangere vrouwen)
 • Vijfde ziekte (i.v.m. risico’s zwangere vrouwen)
 • Zesde ziekte
 • Coronabesmetting