Privacyreglement

Wet op privacy

Kinderdagverblijf “Het Boerderijtje” gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens en hanteert daartoe een privacyreglement. Wij registreren alleen gegevens die vanuit administratief oogpunt van belang zijn voor het sluiten en onderhouden van de plaatsingsovereenkomst. Vervolgens registreren wij die gegevens, die van belang zijn voor een goede opvang, zoals informatie over telefonische bereikbaarheid van de ouders, inentingen, eventuele dieetafspraken en medicijngebruik.

In voorkomende gevallen zullen wij u vooraf om toestemming vragen, bijvoorbeeld om foto’s van kinderen op onze website of op Facebook te plaatsen. Uiteraard heeft u te allen tijde het recht die toestemming te weigeren.

ICT-04-Privacy-Statement-AVG-kinderdagverblijfhetboerderijtje