Leden oudercommissie

In de Wet Kinderopvang is vastgelegd dat elk kinderdagverblijf verplicht is om een Oudercommissie op te richten, om de betrokkenheid van ouders bij de opvang van hun kind(eren) te vergroten en ouders inspraak te geven in belangrijke aspecten van het beleid van de opvang. Ook kinderdagverblijf ‘Het Boerderijtje’ heeft sinds september 2014 een Oudercommissie.

De Oudercommissie bestaat momenteel uit de volgende leden:

  • Stefanie Arkink – Olde Meule
  • Zoë Krabben
  • Dyonne Holterman – Kamphuis