Oudercommissie

De belangrijkste taak van de Oudercommissie is het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de opvang.

Als ouders/verzorgers willen wij natuurlijk allemaal het beste voor onze kinderen en dit kan door ons als Oudercommissie sterk te maken voor bepaalde zaken. De Oudercommissie, die op dit moment bestaat uit drie personen, draagt er zorg voor dat de belangen van de groep ouders van kinderen die ‘Het Boerderijtje’ bezoeken zo goed mogelijk worden behartigd.

Om de belangen te behartigen kan de Oudercommissie gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directie van ‘Het Boerderijtje’. De Oudercommissie heeft bijvoorbeeld adviesrecht op het gebied van de kwaliteit van de opvang, de prijs van de opvang en de openingstijden. De Oudercommissie komt vier keer per jaar bij elkaar om met elkaar te vergaderen en om beleidszaken door te spreken met Sabine Jannink. Met ingang van dit jaar worden de ouders/verzorgers op de hoogte gebracht van de activiteiten van de Oudercommissie door middel van een digitale nieuwsbrief, welke ook op deze website te vinden is.

Heeft u als ouder/verzorger ideeën over het beleid en de kwaliteit van de opvang of loopt u als ouder/verzorger tegen bepaalde zaken aan die alle ouders aangaan, dan kunt u hiermee terecht bij de Oudercommissie. Ouders die vragen of opmerkingen hebben over zaken die specifiek betrekking hebben op hun eigen situatie kunnen in eerste instantie terecht bij de medewerkers van ‘Het Boerderijtje’.

Ouders/verzorgers kunnen via de mail contact opnemen met de leden van de Oudercommissie door een email te sturen naar:  ochetboederijtje@gmail.com